Створення: 27.09.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/10/2013

ВАТ “Завод “Заряд” скликає збори акціонерів 29.10.2013р. о 18.00 за адресою: м.Херсон, пров.Лісний, 10, з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2012р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2012р.
 4. Приведення найменування товариства у відповідність ЗУ “Про АТ”.
 5. Прийняття нової редакції статуту в зв’язку з приведенням його у відповідність ЗУ “Про АТ”.
 6. Про зміну складу наглядової ради.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.10.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні товариства.

Реєстрація учасників зборів 29.10.13 з 17.00 до 17.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 17753/17896.
 • Основні засоби 17018/16820.
 • Запаси 576/851.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 112/195.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 6/7.
 • Власний капітал 16390/16879.
 • Статутний капітал 5000/5000.
 • Поточні зобов’язання 1363/1017.
 • Збиток -489/-419.
 • Кількість акцій 20000000/20000000.
 • Чисельність працівників 8/17.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 182(1686) від 27.09.13.