Створення: 06.04.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій які мають право на участь у загальних зборах – 10/04/2018

Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Херсонський завод «Заряд», які скликаються 10.04.2018р.

Станом на 03.04.2018р.:

  • загальна кількість акцій у випуску товариства – 20 000 000 шт.;
  • кількість голосуючих акцій – 18 644 190 шт.