Створення: 31.03.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 30/03/2016

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.03.2016 р.:

  •  Припинено повноваження – голова наглядової ради ВАТ «Завод «Заряд» Загребельна Ольга Павлiвна, володiє 24,34% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 20.05.2008. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Припинено повноваження – член наглядової ради ВАТ «Завод «Заряд» Панченко Валерiй Павлович, володiє 22,96% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 20.05.2008. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Припинено повноваження – ревiзор ВАТ «Завод «Заряд» Хомчик Сергiй Єгорович, володiє 22,96% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 20.05.2008. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Припинено повноваження – директор ВАТ «Завод «Заряд» Загребельний Костянтин Валерiйович, володiє 22,96% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 20.05.2008. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Обрана головою наглядової ради ПАТ “Херсонський завод “Заряд” термiном на один рiк Загребельна Ольга Павлiвна, володiє 24,34% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради ВАТ «Завод «Заряд». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Обраний членом наглядової ради ПАТ “Херсонський завод “Заряд” термiном на один рiк Панченко Валерiй Павлович, володiє 22,96% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради ВАТ «Завод «Заряд». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Обраний головою ревiзiйної комiсiї ПАТ “Херсонський завод “Заряд” термiном на один рiк Хомчик Сергiй Єгорович, володiє 22,96% акцiй в статутному капiталi, попередня посада ревiзор ВАТ «Завод «Заряд». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Обрана членом ревiзiйної комiсiї ПАТ “Херсонський завод “Заряд” термiном на один рiк Монастирська Наталiя Олександрiвна, акцiями не володiє, попередня посада головбух ПрАТ «КРУЗ». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • Обраний до переобрання директором ПАТ “Херсонський завод “Заряд” за сумiсництвом Загребельний Костянтин Валерiйович, володiє 22,96% акцiй в статутному капiталi, попередня посада директор ВАТ «Завод «Заряд». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.