Створення: 20.07.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 19/07/2012

Рішенням Наглядової ради ВАТ від 19.07.12 затверджений фактичний вихід із складу ради члена наглядової ради Дуди Михайла Івановича на підставі ст.9.19 статуту товариства в зв’язку з втратою ним статусу акціонера; перебував на посаді з 20.05.08. Згоди на зазначення реквізитів паспорту не отримано. Найближчими загальними зборами акціонерів ВАТ буде розглянуте питання про зміну складу наглядової ради. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Загребельний Костянтин Валерійович