Створення: 12.08.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 12/08/2014

В зв’язку з подовженням декретної вiдпустки головного бухгалтера Крiтченко Тетяни Василiвни наказом директора вiд 12.08.2014 призначена на невизначений термiн виконуюча обов’язки головного бухгалтера Табунщик Наталiя Олександрiвна, акцiями не володiє, попередня посада бухгалтер. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.