Створення: 13.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 12/04/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.2017 припинено повноваження – голова наглядової ради ПАТ «Херсонський завод «Заряд» Загребельна Ольга Павлiвна, володiє 24,34% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 30.03.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.2017 припинено повноваження – член наглядової ради ПАТ «Херсонський завод «Заряд» Панченко Валерiй Павлович, володiє 22,96% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 30.03.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.2017 припинено повноваження – голова ревiзiйної комiсiї ПАТ «Херсонський завод «Заряд» Хомчик Сергiй Єгорович, володiє 22,96% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 30.03.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.2017 припинено повноваження – директор ПАТ «Херсонський завод «Заряд» Загребельний Костянтин Валерiйович, володiє 22,96% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 30.03.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.2017 обрана головою наглядової ради ПрАТ “Херсонський завод “Заряд” термiном на три роки Загребельна Ольга Павлiвна, володiє 24,34% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради ПАТ «Херсонський завод «Заряд». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.2017 обраний членом наглядової ради ПрАТ “Херсонський завод “Заряд” термiном на три роки Панченко Валерiй Павлович, володiє 22,96% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради ПАТ «Херсонський завод «Заряд». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.2017 обраний головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Херсонський завод “Заряд” термiном на три роки Хомчик Сергiй Єгорович, володiє 22,96% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї ПАТ «Херсонський завод «Заряд». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.2017 обрана членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Херсонський завод “Заряд” термiном на три роки Монастирська Наталiя Олександрiвна, акцiями не володiє, попередня посада член ревiзiйної комiсiї ПАТ «Херсонський завод «Заряд». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.2017 обраний до переобрання директором ПрАТ “Херсонський завод “Заряд”  за сумiсництвом Загребельний Костянтин Валерiйович, володiє 22,96% акцiй в статутному капiталi, попередня посада директор ПАТ «Херсонський завод «Заряд». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.04.2017 припинено повноваження – член ревiзiйної комiсiї ПАТ «Херсонський завод «Заряд» Монастирська Наталiя Олександрiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 30.03.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.