Створення: 18.04.2017

Відомості про змiну типу акцiонерного товариства – 12/04/2017

Рiшенням зборiв акцiонерiв 12.04.2017 змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Вiдповiднi змiни внесенi до ЄДР 14.04.2017. Повне найменування товариства до змiни: публiчне акцiонерне товариство “Херсонський завод “Заряд”; пiсля змiни: приватне акцiонерне товариство “Херсонський завод “Заряд”.