Створення: 24.01.2012

Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій – 29/11/2011

29.11.11 відбулися операції дарування акцій, за результатом яких пакет акцій фізичної особи збільшився до 4689587 шт., що складає 23,45% голосуючих акцій. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор

Загребельний Костянтин Валерійович