Створення: 24.01.2012

Повідомлення про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій – 13/05/2011

13.05.11 відбулися операції дарування та купівлі-продажу акцій, за результатом яких пакет акцій фізичної особи збільшився до 4670216 шт., що складає 23,35% голосуючих акцій. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор

Загребельний Костянтин Валерійович